Media.am

Համացանցային հարթակ www.media.am-ը ստեղծված է օգնելու Հայաստանի տարբեր շրջանների լրագրողներին՝ արագ և հեշտությամբ գտնել մեդիայի մասին տեղեկությունը, ուսումնասիրել թարմացված մասնագիտական գրականությունը և կանոնները, ԶԼՄ-ների մասին նոր հետազոտությունները, հրապարակումները և ներգրավել ֆորումներում: Այս հարթակն ունի հետևյալ խորագրերը՝ վերլուծություն, օրենսդրություն, խնդիր, հետազոտություն, գրականություն, միջոցառումներ, վերապատրաստումներ, մրցույթներ, հեռուստատաեսային և ռադիո նորություններ, մեդիա դիզայն, հարցազրույց և շատ այլ բաներ: