ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի վերատրադրողական վարքագծի վերաբերյալ հարցում