Աջակցություն ժողովրդավարական կառավարմանը Հայաստանում