Նոր եվրոպական հեռանկար, Քաղաքացիական հասարակության ֆորում