Միգրացիայի կողմնացույց. վերադարձի հնարավորությունները