Լրագրողների իրավունքներն ու պարտականությունները, Ռուզան Խաչատրյան