Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա. Անձնական կյանքի իրավունք