Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա. Իրավունքների և պարտականությունների ներդաշնակություն