ԱՃԹՆ. Ի՞նչ դեր ունի հանքարդյունաբերությունը Հայաստանի տնտեսությունում