Խաչմերուկ. հաղորդում 49. փետրվարի 23, 1999 (ռուսերեն)