Խաչմերուկ. հաղորդում 48. փետրվարի 16, 1999 (ռուսերեն)