Խաչմերուկ. հաղորդում 47. փետրվարի 9, 1999 (ռուսերեն)