Խաչմերուկ. հաղորդում 46. փետրվարի 2, 1999 (ռուսերեն)