Խաչմերուկ. հաղորդում 45. հունվարի 26, 1999 (ռուսերեն)