Խաչմերուկ. հաղորդում 43. հունվարի 12, 1999 (ռուսերեն)