Խաչմերուկ. հաղորդում 42. դեկտեմբերի 29, 1998 (ռուսերեն)