Խաչմերուկ. հաղորդում 36. նոյեմբերի 17, 1998 (ռուսերեն)