Խաչմերուկ. հաղորդում 33. հոտկեմբերի 27, 1998 (ռուսերեն)