Խաչմերուկ. հաղորդում 32. 20 հոկտեմբերի, 1998 (ռուսերեն)