Խաչմերուկ. հաղորդում 31. 13 հոկտեմբերի, 1998 (ռուսերեն)