Խաչմերուկ. հաղորդում 29. 9 սեպտեմբերի, 1998 (ռուսերեն)