Խաչմերուկ. հաղորդում 28. 22 սեպտեմբերի, 1998 (ռուսերեն)