Խաչմերուկ. հաղորդում 27. 15 սեպտեմբերի, 1998 (ռուսերեն)