Խաչմերուկ. հաղորդում 23. օգոստոսի 18, 1998 (ռուսերեն)