Խաչմերուկ. հաղորդում 22. օգոստոսի 11, 1998 (ռուսերեն)