Լինենք իրազեկ. Մարդու իրավունքների համընդհահուր հռչակագիր