Երևանի բնակչության հեռուստատեսային և ռադիո նախապատվությունները (ռուսերեն) – 2