Երևանի բնակչության հեռուստատեսային և ռադիո նախապատվությունները (ռուսերեն) — 2