Լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու հետ կապված օրենսդրության և պրակտիկայի ուսումնասիրություն