Լրատվամիջոցների վարկանիշները, հունվարի 7-17, 2002 թ