Լրատվամիջոցների վարկանիշները, փետրվարի 6-17, 2002 թ