Լրատվամիջոցների վարկանիշները, hոկտեմբերի 11-18, 2001 թ