Երևան քաղաքի ռադիոշուկայի մարքեթինգային հետազոտություն