Լրատվամիջոցները և լրագրությունը․ գործառույթները և դերը սոցիալական կյանքում (ռուսերեն)