Լրագրողների իրավունքները պաշտպանող՝ օտարերկրյա պետությունների օրենսդրական դաշտը