Հայաստանի մեդիա ինդուստրիայի վերաբերյալ զեկույցի նախապատրաստման շրջանակներում Դելֆի մեթոդաբանությամբ փորձագիտական հարցում․ երկրորդ փուլ (անգլերեն)