Հայաստանի մեդիա ինդուստրիայի վերաբերյալ զեկույցի նախապատրաստման շրջանակներում Դելֆի մեթոդաբանությամբ փորձագիտական հարցում. առաջին փուլ