Հեռուստաընկերությունների լսարանի նախապատվությունը և գնահատականը (ռուսերեն)