Լսարանի վերլուծություն և շուկայի բնութագիր․ մեդիա հետազոտություն Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում (անգլերեն)