Հայտարարություն Երևանի քաղաքապետ Տ. Մարգարյանի թեկնածուական գիտական թեզի պաշտպանությունը լուսաբանող լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու կապակցությամբ