Հայտարարություն ԶԼՄ-ների դեմ զրպարտության հայցերի աճի կապակցությամբ