Հայտարարություն ՀՀ Ընտրական նոր օրենսգրքի ընդունման կապակցությամբ