Կանանց մասնակցությունը տեղական ընտրություններում

Այս նախագիծն իրականացվել է 2005-ին կայանալիք տեղական ընտրություններին ընդառաջ՝ նսպաստելու Հայաստանի մարզերում բնակվող կանանց ներգրավվածությունը այս գործընթացում: Հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով տարածվել են հայտարարություններ վերապատրաստումների վերաբերյալ, որոնք նպատակաուղղված են խնթանելու նրանց մասնակցությունը ընտրություններին և՛ որպես թեկնածուներ, և՛ որպես ակտիվ աջակիցներ, մշտադիտարկողներ և այլն: