Re-Media

Ծրագիրն ուղղված էր ռադիոյի տեղեկատվական բաժնի զարգացմանը՝ արտադրության քանակի և որակի բարձրացմանը միջոցով: Այս նպատակով Ինտերնյուսը զարգացրեց Media.am հարթակի Ռադիո լուր, հարցազրույցների և ուսանողական բաժինները, կազմակերպեց վերապատրաստման դասընթացներ ռադիոընկերությունների անձնակազմերի համար: Ծրագիրը նպատակ ուներ նպաստել սոցիալական ծրագրերի արտադրութանը, մեծացնել լրագրության ֆակուլտետների ուսանողների հետաքրքրությունը խոսող ռադիոյի հանդեպ:


Ծրագիրն իրականացվել է 2006 թ. փետրվար – 2007 թ. հունվար ժամանակահատվածում Բաց հասարակության հիմնադրամների ֆինանսական աջակցությամբ: