Սոցհոլովակներ մեդիագրագիտության թեմայով

Սոցիալական հոլովակները ներկայացնում են ԶԼՄ-ների և լրագրողի իրավունքն ու պարտավորությունները: Դրանք փորձում են օգնել քաղաքացիներին հասկանալ և գնահատել ԶԼՄ-ների դերը և նշանակությունը: Սոցհոլովակներում առանձնացված են հետևյալ թեմաները՝ լրագրողական էթիկա, հետաքննական լրագրություն, հասարակայնութան հետ կապեր, ԶԼՄ-ներ և իշխանություններ, լրագրողների իրավունքներ և պարտականություններ, կարծիք և տեղեկատվություն ԶԼՄ-ներում, մեդիայի ազատություն:

Ծրագիրը ֆինանսավորվել է Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլի, Քաղաքացիական շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագրի (CASP), ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության կողմից: