Մարդու իրավունքները ինտերնետում. կրթություն ու պաշտպանություն

«Մարդու իրավունքները ինտերնետում. կրթություն ու պաշտպանություն» նախագիծը նպատակ ունի ինտերնետային տիրույթն ավելի կանխատեսելի ու իրազեկելի դարձնելու լրագրողների, քաղաքացիական ակտիվիստների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ու այլ օգտատերերի համար: Նախագիծը կազմված է երկու բաղադրիչից` ինտերնետում մարդու իրավունքների պաշտպանության հայեցակարգից և մուլտիմեդիա խաղից:

Հայեցակարգը վերհանում է ինտերնետի օգտագործման գլխավոր մարտահրավերներն ու առաջարկում է կիբեր անվտանգության մեխանիզմներ` երկրում քաղաքական կամ սոցիալական փոփոխությունների համատեքստում:

Խաղը ստեղծված է օնլայն վտանգներին ու մարտահրավերներին տեղեկանալու, դրանցից պաշտպանվելու հմտություններ ձեռքբերելու նպատակով` խաղային տարրերի միջոցով ոչ այնքան դյուրամարս ինֆորմացիան հեշտ ընկալելի դարձնելու համար:

Մուլտիմեդիա խաղը քննարկում է իրական դեպքեր, երբ բովանդակությունը վերահսկվել, մանիպուլացվել կամ գրաքննվել է, եւ առաջարկում է խորհուրդներ նման իրավիճակներից խուսափելու կամ դուրս գալու համար:

Այն օգտագործման համար հեշտ է, ինտերակտիվ է և վիզուալ առումով գրավիչ:


Ծրագիրն իրականացվում է 2017 թ. ապրիլ-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում Իրավաբանների ամերիկյան ասոցիացիայի ֆինանսական աջակցությամբ՝ Արդարության և կրթության հիմնադրամի միջոցով: