Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն իրականացնելու մրցույթ

Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը հրավիրում է համագործակցության հանրային կարծիքի ուսումնասիրության մասնագետների և/կամ հետազոտական կազմակերպությունների։

Պահանջվող աշխատանքի նկարագրություն.

Իրականացնել հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն ժամանակակից թվային մեդիայի տեսակներից մեկի՝ փոդքասթինգի` Հայաստանում սպառման վերաբերյալ։ Ուսումնասիրությունը պետք է իրականացվի առցանց հարցման գործիքներով։ Այն պետք է անցկացնել մարտ ամսին և ամփոփել ապրիլին։

Հետազոտությունը իրականացնելու համար անհրաժեշտ է․

 • մշակել ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը
 • որոշել առցանց հարցման ընտրանքը
 • կազմել հարցաթերթիկ
 • տարածել հարցաթերթիկը և ապահովել լրացված հարցաթերթիկների հավաքագրումը
 • մշակել և վերլուծել ստացված տվյալները` համեմատելով դրանք առկա նախնական տվյալների հետ
 • անցկացնել ֆոկուս խմբային քննարկումներ՝ ոլորտի փորձագետների հետ
 • ուսումնասիրության արդյունքները ամփոփել զեկույցում, որը կներառի համառոտագիր, մեթոդաբանությունը, երկու ուսումնասիրությունների համադրությունը, եզրակացություններ և առաջարկություններ
 • Ուսումնասիրության բոլոր փուլերում խորհրդակցել ՄՆԿ թիմի հետ

Ուսումնասիրության նպատակներն են․

 • գնահատել լսարանի կարիքները ձայնային բովանդակության սպառման վերաբերյալ
 • բացահայտել փոդքասթ սպառողների մեդիա սովորույթները և ձևաչափերի նախընտրությունները
 • ստանալ փոդքասթի սպառման վերաբերյալ այլ քանակական և որակական տվյալներ
 • գնահատել փոդքասթինգի մասին հանրության իրազեկվացության մակարդակը
 • գնահատել փոդքասթ սպառողների վարքի փոփոխությունը՝ վերջին երկու տարվա ընթացքում
 • գնահատել հայալեզու փոդքասթների տարածվածությունը
Դիմելու ընթացակարգը

Խնդրում ենք kkhudoyan@mediainitiatives էլ․հասցեին ուղարկել տեղեկություն կազմակերպության մասին (անհատների դեպքում՝ ինքնակենսագրական՝ CV) և կատարած նման հետազոտական աշխատանքներից մեկի զեկույց կամ հղում։ Դիմումների վերջնաժամկետը՝ 2021-ի փետրվարի 10-ն է։

Ընտրության առաջին փուլը անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի։

Հետազոտությունը իրականացվելու է «Լսիր ինձ հիմա․Հայաստանում փոդքասթնիգի մշակույթի զարգացում» ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրն իրականացնում է Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը՝ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան աջակցությամբ:Leave a Reply