Եվրոպայում ՀԿ-ների իրավաբանական կարգավիճակի մասին հանձնարարական (անգլերեն)