Նախարարների խորհրդի հանձնարարականը սոցիալական ցանցերի ծառայություններին առնչվող մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին (անգլերեն)