Նախարարների խորհրդի հանձնարարականը գենդերային հավասարության և մեդիայի մասին (անգլերեն)