Նախարարների խորհրդի հանձնարարականը մեդիայի նոր հասկացության մասին (անգլերեն)